SINCE 1958
中国特种二极管研发制造基地
语言
English ??? Português
电子芯片,稳压二极管,开关二极管

标题

Power Rating(W)

Vz(V)

@IZT(mA)

OUTLINE

MM1Z 120 0.5 120 1 SOD123
MM1Z5252B 0.5 24 5.2 SOD123
MM1Z5253B 0.5 25 5 SOD123
MM1Z5254B 0.5 27 4.6 SOD123
MM1Z5255B 0.5 28 4.5 SOD123
MM1Z5256B 0.5 30 4.2 SOD123
MM1Z5257B 0.5 33 3.8 SOD123
MM1Z5258B 0.5 36 3.4 SOD123
MM1Z5259B 0.5 39 3.2 SOD123
MM1Z5260B 0.5 43 3 SOD123
MM1Z5261B 0.5 47 2.7 SOD123
MM1Z5262B 0.5 51 2.5 SOD123
MM1Z5263B 0.5 56 2.2 SOD123
MM1Z5264B 0.5 60 2.1 SOD123
MM1Z5265B 0.5 62 2 SOD123
MM1Z5266B 0.5 68 1.8 SOD123
MM1Z5267B 0.5 75 1.7 SOD123
MM1Z5268B 0.5 82 1.5 SOD123
MM1Z68 0.5 68 2.5 SOD123
MM1Z75 0.5 75 2.5 SOD123
记录总数:1289 | 第1页/ 共65页 首页 上一页 下一页 尾页

联系AG平台Contact

咨询热线:400-055-0531

电话:0531-86943657

传真:0531-86412824

邮箱:sale@jinghenggroup.com

地址:山东省济南市历下区和平路51号